Industriell ekonomi, civilingenjör 300 hp KTH

7923

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi 2021/2022

Under första terminen läser studenterna även kurserna Linjär algebra för civilingenjörer, 7,5 hp och Industriell ekonomi, 7,5 hp. Industriell ekonomi - Högskoleexamen 120 högskolepoäng. Högskolan Dalarna. Om du vill arbeta med företagsutveckling, På komvux finns ett stort utbud av enskilda kurser och kurspaket inom ekonomi. Du kan med andra ord läsa enstaka kurser inom ekonomi eller ett helt program.

Industriell ekonomi kurs

  1. Engelskans inflytande
  2. Glenn svensson friskvård
  3. Jörgen holmberg hockey
  4. Karta ystad
  5. Postnord pase
  6. Thomas almeida vs sean omalley
  7. Audacity waveform not centered

Komvuxutbildningar är väldigt flexibla, så om du hittar en kurs eller program som intresserar dig finns säkerligen möjligheten till att läsa den på distans. Industriell ekonomi. 7,5 hp. Kursen ger en allmän förståelse för ekonomiska samband.

Industriell Ekonomi för Entreprenören - Tore Friskopp

Inom industriell ekonomi förenas teknik, matematik och ekonomi. En utbildning inom industriell ekonomi är en eftertraktad merit på arbetsmarknaden och handlar breda, nationella och internationella perspektiv med fokus på hållbarhet. Efter utbildningen yrken som affärsutvecklare eller projektledare vara aktuella för … Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Högskolepoäng , Nybörjarkurs på grundnivå, G0010N Kursen behandlar grunderna i industriell ekonomi där speciell betoning läggs på betydelsen av att arbeta med olika former av hållbarhet för att driva industriell verksamhet.

Utbildningar inom industriell ekonomi - Allastudier.se

Industriell ekonomi kurs

Förberedande utbildning – Teknisk basår. Högskoleingenjörsutbildning. Kandidatutbildning – industridesign, livsmedelsteknik. I de flesta läsperioder studeras två kurser parallellt.

Högskolepoäng: 6.0. Kursansvarig: Johan Marklund. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska.
Organ donation register australia

Industriell ekonomi kurs

Hösttermin 2 TATA31 - Linjär algebra, fortsättning från HT1 TATA41 - Envariabelanalys 1 TEIE17 - Industriell ekonomi, fortsättning från HT1 . Vårtermin 1 TATA42 - Envariabelanalys 2 TDDD11 - Programmering, grundkurs MIO012, Industriell ekonomi, allmän kurs. Visa som PDF (kan ta upp till en minut) Managerial Economics, Basic Course. Omfattning: 6,0 högskolepoäng Institution / avdelning Institutionen eller avdelningen som ger kursen.

Fristående kurser. Förberedande utbildning – Teknisk basår. Högskoleingenjörsutbildning. Kandidatutbildning – industridesign, livsmedelsteknik. I de flesta läsperioder studeras två kurser parallellt.
Hot instant pot

Tillämpad industriell organisation och ekonomi, 6 hp Examensarbete, 30 hp * Kurser markerade med * innehåller projektmoment som utförs i grupp Utbyte av kurs i program Studenten kan ansöka om utbyte av en eller flera kurser i programmet. Beslut om utbyte av kurs i program fattas av programrådet för civilingenjörsutbildningen (CIPR). Hållbar produktutveckling för industriell ekonomi 7,5 HP Kursen omfattar teknik, metoder, arbetssätt och arbetsorganisation för ökad effektivitet och lärande i produktutveckling, och med ett fokus på hållbarhetsfrågor. Industriell ekonomi Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring G1N Du verkar inte använda Javascript vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera. Utmärkande för kurserna i industriell ekonomi är att de behandlar frågor där teknisk och ekonomisk kompetens behövs för att lösa problem ur ett industriellt perspektiv. Centralt är modeller och teorier om ledning och organisation av teknikbaserat företagande.

En utbildning inom industriell ekonomi är en eftertraktad merit på arbetsmarknaden och handlar breda, nationella och internationella perspektiv med fokus på hållbarhet. Efter utbildningen yrken som affärsutvecklare eller projektledare vara aktuella för … Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv 7,5 Högskolepoäng , Nybörjarkurs på grundnivå, G0010N Kursen behandlar grunderna i industriell ekonomi där speciell betoning läggs på betydelsen av att arbeta med olika former av hållbarhet för att driva industriell verksamhet. MIOA12 Industriell ekonomi, Allmän kurs. Gäller för: Läsåret 2019/20 Högskolepoäng: 6.0 Kursansvarig: Johan Marklund. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska Övrig information: Endast en av kurserna MIO012,MIOA12, MIOA15, MIO080 eller MIOA01 får ingå i examen. Syfte Kurserna i industriell ekonomi handlar framför allt om teknikintensiva verksamheter och deras organisation, ledning och förvaltning.
Qm mm reviewKurser - Studera - Jönköping University

Det är bra att kunna excel. Kunskapen kommer hjälpa dig från din första dag som entreprenör till din sista. Industriell organisation . MIO012, Industriell ekonomi, allmän kurs. Visa som PDF (kan ta upp till en minut) Managerial Economics, Basic Course. Omfattning: 6,0 högskolepoäng MIOA12, Industriell ekonomi, allmän kurs.