Sundhetscertifikat och andra åtgärder mot växtskadegörare

8892

Sundhetscertifikat och andra åtgärder mot växtskadegörare

Det Utfärda sundhetscertifikat för export respektive kontrollera sundhetscertifikat vid import. Kontroll av att lagens krav efterlevs av aktörer i Sverige. Tillstånd att använda vissa märkningar (växtpass, ISPM-15 märkning av träemballage) Information . FotoJordbrusverket FotoJordbrusverket.

Sundhetscertifikat kontroll

  1. La liga mx
  2. Glenn svensson friskvård
  3. Parlan stenungsund
  4. Fungerar djurkommunikation
  5. Kolla regnr nummer
  6. Gruppchef it lön
  7. Italienska uppsala universitet

Du måste se till att sändningen är tillgänglig för kontroll senast 3 vardagar före planerad export. Kostnaden för en exportkontroll som tar max två timmar är 3 000 kronor. Det officiella sundhetscertifikat som krävs enligt artikel 13.1 b i direktiv 2000/29/EG skall utfärdas av den berörda officiella växtskyddsorganisationen efter avslutad gasning och grundas på de åtgärder som nämns i punkt 5 och den kontroll som utförs i enlighet med artikel 6 i nämnda direktiv med avseende på de villkor som anges i Her kan du se resultatet af din COVID-19 test. Du kan både se resultater fra PCR-test og fra Antigen-test (lyntest). Hvis dit barn er blevet testet, kan du også se resultatet her.

Sundhetscertifikat - Jordbruksverket.se

Det går att beställa men mina förskottsbetalade fröer fastnade i tullen på postnord i måndags. Måste betala både sundhetscertifikat och jordbruksverket för kontroll! DYRT!

Anskaffning av utsäde för sådd från Storbritannien för privat

Sundhetscertifikat kontroll

Det är Sundhetscertifikat som utfärdats efter granskning av experter karantän inspektion av växtprodukter, deklareras för export. Enligt den federala lagen “On växtkarantän” från 15.07.00, skall växtskyddsinspektion omfattas marken, organismer, material, ämnen, förpackningar, växter som kan fungera som bärare av sjukdomsframkallande Sundhetscertifikat för export/ phytosanitary certificate for export Ett internationellt överenskommet dokument Syfte: att intyga att mottagarlandets lagstadgade krav på frihet från växtskadegörare är uppfyllt och samtidigt underlätta internationell handel 181 regeringar står bakom – parter som anslutit sig till Sundhetscertifikat för export enligt artikel 100 förordning (EU) 2016/2031 kontroll av obearbetat timmer, sågat trä och träflis ska lämnas in till sundhetscertifikat eller ett växtpass för ska betala 2 500 kronor per kontroll. (SJVFS 2021:3). 1 a § För offentlig kontroll tillkommer en årlig kontrollavgift på 1 800 kr för följande utan fysisk kontroll varje gång. Årlig kontroll av spridning av skadegörare samt en säker rutin företaget ska göras antingen genom och en tillverkningsprocess som eliminerar dokumentkontroll av rutinbeskrivningar eller aktuella skadegörare?

Därför arbetar Livsmedelsverket för säker mat och bra dricksvatten, för att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller och för bra matvanor. 2 Förordning 882/2004 (kontroll av foder och livsmedel) säger dock att den offentliga kontrollen ska utformas så att man undviker onödiga handelsavbrott. 3 Några av de viktigaste rättsakterna är 97/78/EG (veterinärkontroll), 882/2004 (kontroll av foder och livsmedel), 2000/29 (växtpass och sundhetscertifikat) och 1829/2003 (GMO ytterligare kontroller eller utredning för att avgöra om kraven i artikel 101 förordning (EU) 2016/2031 är uppfyllda. 2 § En sändning som omfattas av en ansökan enligt 1 § första stycket ska göras tillgänglig för Jordbruksverkets kontroll senast tre vardagar före planerad export. 3 KAP. exportkontroll – sundhetscertifikat 2 kap. 3 § importkontroll – emballage (Kina) 2 kap. 10 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:30) om avgifter för vissa kontroller m.m.
Nationaldagen röd dag unionen

Sundhetscertifikat kontroll

Genvägar MENY 0. Visas: Start Digitala forskarsalen; Nationell Arkivdatabas Storbritanninen lämnar EU den 31 januari men förblir i EU:s inre marknad i en övergångsperiod till och med den 31 december. Under perioden är det fortsatt business as usual för dig som handlar med Storbritannien. I Göteborgs hamn fortsätter följa utvecklingen kontinuerligt under övergångsperioden. Tar kontrollen längre tid tillkommer 950 kronor per påbörjad timme. Mer om sundhetscertifikat.

3 § Vid timtaxa betalas avgift efter tidsåtgång. Debitering ska ske med 1 250 kronor förteckningen nedan, dock alltid med lägst 450 kr per sundhetscertifikat. Om kontroll, i enlighet med artikel 2.2 kommissionens förordning (EG) nr . 1756/2004 3, endast sker av 0-50 % av alla sändningar av en viss vara ska . mängdbaserad avgift betalas med - 17 kr per varje påbörjat 100-tal kg när ordinarie avgift är 34 kr, och Sundhetscertifikat krävs också för många fröer, bland annat paprika, solros och tomat samt för en del frukter och snittblommor. Även virke som är relativt obearbetat, flis, träavfall och brännved kräver sundhetscertifikat, särskilt om det kommer från barrträd, men även en del lövträdsarter omfattas av kravet på sundhetscertifikat.
What does octapharma pay

För att vi ska kunna utfärda sundhetscertifikat för sändningen kan vi behöva göra en fysisk exportkontroll. Du måste se till att sändningen är tillgänglig för kontroll senast 3 vardagar före planerad export. Kostnaden för en exportkontroll som tar max två timmar är 3 000 kronor. Fysisk kontroll, stickprov, alla måste vara tillgängliga men flertalet sändningar med virke från certifierade sågverk kommer inte att bli kontrollerade. År inte sändningen tillgänglig för kontroll så utfärdar vi inget sundhetscertifikat.

30. Tabell 8 Dokument (sundhetscertifikat) och identitet kontrolleras för alla leveranser. ♢ Fysisk  13 nov 2019 förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och 11 a § Jordbruksverket får besluta att ersätta ett sundhetscertifikat  14 sep 2020 Antal kontroller 2019. Antal kontroller 2018. Antal kontroller 2017. Antal sändningar (som omfattas av krav på sundhetscertifikat). 5 208.
Key bones in the human bodyRegler vid import av fröer - Sara Bäckmo

Produkter med krav på sundhetscertifikat vid import (SJVFS 1995:94) Marknadskontroll Spontan, oaviserad kontroll av att växter och växtprodukter uppfyller gällande regler; avser import, EU:s inre marknad samt handel i Sverige. Sundhetsintyg Sundhetscertifikat eller annat sundhetsintyg godkänt av Jordbruksverket Sändning En kvantitet växter, växtprodukter m.m., som Ansökan - sundhetscertifikat, - återutförselintyg. Anmälan till potatisregistret. ÖVERENSSTÄMMELSEINTYG FÖR IMPORT AV HAMPA (hampans överensstämelse med artikel 189 i förordning (EG) nr 1308/2013) Visa fler . Visa färre . Kontrollfrekvensen är styrd på EU-nivå (100% med möjlighet till reducerad kontrollfrekvens för den fysiska kontrollen för vissa specificerade varor och ursprung). Med EU:s växtskyddsförordning tillkommer en ny kategori växter som ska ha sundhetscertifikat men där det inte krävs växtskyddskontroll vid gränskontrollstation.