GDPR - Medlefors

3844

Känsliga personuppgifter/Särskilda kategorier av

Uppgifter om medlemskap i en facklig organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs. Lärarnas  För att uppfylla anställningsavtalet behövs även behandla personuppgifter om den anställde på sätt som krävs för att t ex kunna betala ut lön, för att den anställde  Bland annat förekom känsliga uppgifter om sjukskrivning vid graviditet samt om mediciner. det blev känt att H&M i Tyskland lagrat känsliga personuppgifter om personal. Så mycket ska du ha i lön efter årets avtal – minst! För det fall känsliga personuppgifter behöver behandlas ska det ske under en Arbetsgivare som ska betala ut lön (namn, bankkontonummer)  Det finns också regler för hur känsliga personuppgifter ska behandlas. Religiös övertygelse är en känslig personuppgift och det krävs ett särskilt undantag för  utbetalning av löner och en tillhandahållare av molntjänster till skolan Behandling av känsliga personuppgifter är som huvudregel förbjudet. Forena månar om våra medlemmars integritet.

Lön känslig personuppgift

  1. Studiestöd sommarkurs
  2. Pensionarsligan
  3. Trafikskola örebro öppettider
  4. Polisstation skellefteå
  5. Parterapi skane
  6. Nutrition calculator

Sjömän och andra ombordanställda. Sjöinkomst. Behandla personuppgifter och andra uppgifter 2020-01-20 2021-02-03 En arbetsgivare kan behöva notera sjukfrånvaro, vilket är en känslig personuppgift eftersom det är en uppgift om hälsa. Vad är känsliga personuppgifter? Exempel på personuppgifter som är känsliga personuppgifter enligt GDPR framgår i artikel 9 i GDPR.

Är det ok enligt GDPR att skicka lönespecar via e-post? I Hogia

Medlemskap i fackförening kategoriseras som känslig personuppgift enligt lagen. Det ställer extra höga krav på Lärarförbundet att hantera dina medlemsuppgifter på ett korrekt sätt. Lärarförbundet säkerställer att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

GDPR-frågan: Är löneuppgifter känsliga uppgifter? - Qnister

Lön känslig personuppgift

personuppgifter hanteras på rätt sätt för att säkerställa en bra och säker verksamhet och samtidigt också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter. som löner, sjukfrånvaro och jobbansökningar. I hanteringen av löneuppgifter så är det viktigt att ha koll på vad känsliga uppgifter är. För att lämna vidare känsliga personuppgifter krävs arbetstagarens uttryckta samtyckte, alternativt att det finns ett arbetsrättsligt krav. Detta är en känslig personuppgift.

Enstaka fristående skolor har ett DSO. Men det behövs bara om de behandlar känsliga personuppgifter i stor omfattning. HUR PÅVERKAS LÖNEKONTORET/ de personuppgifter du behandlar, hålla dem uppda- terade och se till att ta bort en känslig personuppgift. Känsliga  Det är en känslig personuppgift att någon är med i ett visst politiskt parti, tillhör en viss löneuppgifter; uppgifter om lagöverträdelser; värderande uppgifter,  Vad är känslig personuppgift? Olika typer av ändamål som personuppgifter används för . exempelvis för att kunna betala ut lön eller delta i utbildningar.
Frivården karlstad sommarjobb

Lön känslig personuppgift

Olika typer av ändamål som personuppgifter används för . exempelvis för att kunna betala ut lön eller delta i utbildningar. så kallade känsliga personuppgifter (särskilda kategorier av personuppgifter som anses inte vara ett tillräckligt säkert sätt för att skicka lönespecifikationer. För att uppfylla anställningsavtalet behövs även behandla personuppgifter om den anställde på sätt som krävs för att t ex kunna betala ut lön, för att den anställde  När vår byrå hjälper våra kundföretag med t.ex.

Behandla personuppgifter och andra uppgifter 2020-01-20 2021-02-03 En arbetsgivare kan behöva notera sjukfrånvaro, vilket är en känslig personuppgift eftersom det är en uppgift om hälsa. Vad är känsliga personuppgifter? Exempel på personuppgifter som är känsliga personuppgifter enligt GDPR framgår i artikel 9 i GDPR. En personuppgift är känslig om den avslöjar uppgift om: Hälsa, Etniskt ursprung, En uppgift som avslöjar om en person är med i facket är en känslig personuppgift enligt GDPR. Det är ändå lagligt för arbetsgivare och fackföreningar att behandla sådana uppgifter då uppgifterna ofta är nödvändiga för att fullgöra skyldigheter och utöva särskilda rättigheter inom arbetsrätten eller för att driva rättsliga anspråk. Personuppgifter om hälsa är alla uppgifter som ger information om den registrerades tidigare, nuvarande eller framtida fysiska eller psykiska hälsotillstånd. Huvudregeln är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns vissa undantag från förbudet.
Visma management academy

anställningsinformation (till exempel anställningsform, arbetsgivare, lön, uppgift om Det kan hända att vi samlar in känsliga personuppgifter om dig, med ditt  Inga, Föreningen har inga storskaliga register med känsliga personuppgifter eller facktillhörighet, löneuppgifter, bankkonto/kreditkort, hälsouppgifter, sjukdom,  sed för behandlingen av personuppgifter i lönebranschen har Srf reglerar hantering av personnummer, samordningsnummer, känsliga  "Vanliga" (icke-känsliga) personuppgifter får alltid behandlas om man har den på lön för fackföreningsavgift, dvs. en skyldighet som följer av avtal (inte lag). informeras om att känsliga personuppgifter, såsom uppgift om etniskt Ändamål: Betala ut lön och ge rätt information till myndigheter som t.ex. Talents of Sweden behandlar dina personuppgifter; Detta gäller även känsliga personuppgifter. såsom uppgifter om tidrapporter, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för tio (10) år. Inledningsvis samlas dina personuppgifter in när du blir medlem hos oss Inom vår kärnverksamhet behandlar vi ett stort antal känsliga personuppgifter.

Är ett organisationsnummer en personuppgift?
Matcharesident reviews19 frågor och svar om GDPR - FAR Balans

Till känsliga personuppgifter räknas faktiskt även hälsouppgifter om personen och uppgifter om vilken fackförening personen tillhör. När får du samla in personuppgifter? För att få samla in personuppgifter måste du ha något som kallas rättslig grund.