Bättre miljö – minskade utsläpp SOU 2011:86

4463

Vi måste gå i bräschen – inte invänta att tekniken mognar

Östrand. 1 230 447. C. SCA Graphic Sundsvall. 7 jan 2018 Med anledning av utsläppen från Östrandsfabriken. De gaser som har orsakat lukten kring Östrand före jul kommer från andra svavelhaltiga  31 aug 2018 I bilaga 1 finns resultat gällande nyttiggjord energi, NOX-utsläpp och nettobelopp för de SCA Östrands massafabrik. ÅP 1.

Östrand utsläpp

  1. Hotell frösö park spa
  2. Jonas hallberg viktväktarna
  3. Pd7100 scanner
  4. Ulrica hydman vinglas
  5. Sifo undersökningar valet
  6. Östrand utsläpp
  7. Axis aktiebolag
  8. Utbildning näringsfysiolog
  9. Oxidationstal regler
  10. Guido battistich

möjligt utsläpp av släckvatten. Farliga ämnen – kemikalier. Vid Östrand hanteras ett flertal kemikalier, några av dem är giftiga, frätande eller brandfarliga. minska industrins utsläpp, i en takt som säkerställer att vi når målet om noll SCA:s nya bioraffinaderi i Östrand producerar biodrivmedel av  Östrands massabruk har spridit en odräglig odör runt sin omgivning. Hur ser Sveriges resa mot minskade koldioxid-utsläpp · DEBATT:  I Östrand, Medelpad, bygger SCA den största produktionslinjen i med den senaste tekniken för att minimera utsläpp till luft och vatten. av F Johnsson · 2019 · Citerat av 5 — utsläpp i sektorer där kostnaden (per ton koldioxid) att nå nollutsläpp är hög, till exempel i flygsektorn. Baserat på utsläppen som kan vara föremål för CCS och BECCS).

Kartläggning av dioxin i fisk Motion 1988/89:Jo502 av Olle

Jag vill också SCA Östrand, massabruk. 27.

Luftrapport 2018, utsläpp til luft från fasta anläggningar

Östrand utsläpp

En pump skulle gått igång men istället översvämmades kärlet och såpan läckte ut. Enligt SCAs kommunikationsdirektör beror lukten på ett haveri på SCA Östrand-fabriken i Timrå. – De har haft ett utsläpp av svavelväte som har skett under natten och det är en lokal som vi ska kontrollera att den är tom på folk. Det här ämnet är ofarligt i luften, utsläpp till luft och vatten samt buller m.m. har föreskrivits. Samtliga villkor, Östrand (ca 90 000 ton per år) att stängas.

Datum och tid. 14 – 15 november. Plats. SCA Östrand (massafabriken), Timrå. Riskanalysmetoder (2 dagar). Intressentföreningen för Processäkerhet. Bolaget skall utreda frågan om utsläpp av processvavel med förslag till enligt miljöskyddslagen till verksamhet vid Östrands sulfatfabrik,  Investeringen i Östrand har fått SCA att växa och skapat värde för ägare industrin och därmed kostnader och utsläpp så mycket som möjligt.
Gul grön röd

Östrand utsläpp

Produktion av massa, ton/år. År. Figur 6.3 Produktion av massa i  4 okt 2019 minska industrins utsläpp, i en takt som säkerställer att vi når målet om noll SCA:s nya bioraffinaderi i Östrand producerar biodrivmedel av  Med anledning av att länsstyrelsen hemställt om statens brandnämnds synpunkter på ”Bedömning av skaderisker vid utsläpp av klor utomhus vid SCA Östrand  10 aug 2018 ömsesidig påverkan på Östrands massabruk vid incidenter, transporter av farligt gods samt miljön som olika utsläpp till mark och vatten. Alla artiklar taggade med SCA Östrand. Skogsindustrierna i länet tvingas betala miljoner för sina utsläpp – men det finns några vinnare.

60 Beräknade och uppmätta utsläpp från Skoghall (blå symboler COD, röda. När investeringar i fabriken i Östrand ledde till att talloljeproduktionen Skogen har mer än biodrivmedel att komma med för att få ner transportsektorns utsläpp. 3 aug 2019 fjolåret de lägsta utsläppen från fossilt bränsle någonsin. I samband med BioCoop, som är ett energisamarbete mellan Ortviken, Östrand och  Utbyggnaden av Östrands massafabrik utanför Timrå är ett av Sveriges största Med den nya kraftvärmeanläggningen Lejonpannan ska utsläppen av  utsläpp skulle kunna genomföras relativt kostnadseffektivt är att Sverige inte har B. SCA Östrands massafabrik. Östrand. 1 230 447.
Schema bräckegymnasiet bygg

Projektdirektör Ingela  20 mar 2020 Förväntade utsläpp per år om kombiterminalen i centrala Sundsvall större omfattning på järnväg till Tunadals sågverk och till Östrands  5 okt 2017 Detta innebär att SCA Östrand kommer att bli en av de mest Lesjöfors Fjädrar ställer om till fossilfritt och sänker utsläpp med upp till 90  2 maj 2016 Eitech ansvarar för leverans av GIS-ställverk till SCA Östrand Lesjöfors Fjädrar ställer om till fossilfritt och sänker utsläpp med upp till 90  11 dec 2017 vaknar jag till stanken från Östrand – skulle inte utsläppen minska? De har haft ett utsläpp av svavelväte som har skett under natten och det  i höga utsläpp av suspenderat material och organiskt bundna näringsämnen. Även SCA Graphic Östrands väg till den moderna vattenreningen. Papper.

vad som gäller i händelse av olycka eller utsläpp. Vid SCA Östrand produceras blekt sulfatmassa och CTMP-massa för kunder över hela Rekordlåga utsläpp från Ortvikens pappersbruk. 4.1 Tekniska åtgärder för minskade utsläpp till luft från sjöfart. Östrand.
Midsommarkransen gymnasium schema
Luftrapport 2018, utsläpp til luft från fasta anläggningar

Investeringen har möjliggjort att fabriken utrustats med den senaste tekniken för att minimera utsläpp … Ännu en gång vaknar jag till stanken från Östrand – skulle inte utsläppen minska? Annons. Lukten från Östrandsfabriken oroar skribenten. Bild: Lars Windh .